شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان | ( الزامات عمومی ساختمان )
tanako book
tanako book
خریدکتاب مبحث چهارم  ( الزمات عمومی ساختمان ) مقررات ملی ساختمان برای آزمون نظام مهندسی به صورت نو و دست دوم از فروشگاه اینترنتی تاناکوبوک .
290 نمایش
5.0
تومان۱۴.۵۰۰
مبحث دوم مقررات ملی ساختمان | ( نظافات اداری )
tanako book
tanako book
کتاب مبحث دوم  ( نظافات اداری ) برای آزمون نظام مهندسی به صورت نو و دست دوم از فروشگاه اینترنتی تاناکوبوک .آخرین ویرایش
304 نمایش
5.0
تومان۲۹.۵۰۰
مبحث ششم مقررات ملی ساختمان | ( بارهای وارد بر ساختمان )
tanako book
tanako book
خرید کتاب مبحث ششم ( بارهای وارد بر ساختمان ) مقررات ملی ساختمان برای آزمون نظام مهندسی به صورت نو و دست دوم از فروشگاه تاناکوبوک .
431 نمایش
5.0
تومان۲۴.۰۰۰
مبحث سوم مقررات ملی ساختمان | ( حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق )
tanako book
tanako book
خریدکتاب مبحث سوم  ( حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق ) مقررات ملی ساختمان برای آزمون نظام مهندسی به صورت نو و دست دوم از فروشگاه اینترنتی تاناکوبوک .
331 نمایش
5.0
تومان۲۹.۵۰۰
مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان | ( پی و پی سازی )
tanako book
tanako book
خرید کتاب مبحث هفتم ( پی . پی سازی ) مقررات ملی ساختمان برای آزمون نظام مهندسی به صورت نو و دست دوم از فروشگاه تاناکوبوک .
208 نمایش
5.0
تومان۲۵.۰۰۰
مبحث اول مقررات ملی ساختمان | ( تعاریف )
tanako book
tanako book
کتاب مبحث اول مقررات ملی ساختمان ( تعاریف ) برای آزمون نظام مهندسی به صورت نو و دست دوم از فروشگاه اینترنتی تاناکوبوک .آخرین ویرایش
243 نمایش
5.0
تومان۱۴.۵۰۰