شما این محصولات را انتخاب کرده‌اید

سبد خرید

مدیریت مالی جلد اول
tanako book
tanako book
کتاب مدیریت مالی جلد اول نوشته ریموند پی . نوو و ترجمه دکتر علی جهانخانی و دکتر علی پارسائیان. قیمت روز کتاب. لطفا نوع کتاب (دست دوم / نو) را مشخص کنید .
95 بازدید
1
15,000 تومان26,000 تومان
راهنمای تشخیص و آماری اختلالات روانی
tanako book
tanako book
کتاب راهنمای تشخیص و آماری اختلالات روانی نوشته انجمن روان پزشکان آمریکا و ترجمه یحیی سید محمدی . قیمت روز کتاب . لطفا نوع کتاب (دست دوم / نو) را انتخاب کنید.
291 بازدید
1
200,000 تومان 185,000 تومان
طراحی اجزای ماشین
tanako book
tanako book
کتاب طراحی اجزای ماشین نوشته جوزف شیگلی و ریچارد بادیناس. لطفا نوع انتشارات (دانش نگار / نوپردازان) را انتخاب کنید.
282 بازدید
1
50,000 تومان90,000 تومان
جامعه شناسی آموزش و پرورش
tanako book
tanako book
کتاب جامعه شناسی آموزش و پرورش نوشته دکتر علاقه بند . قیمت روز کتاب . لطفا نوع کتاب (دست دوم / نو) را مشخص کنید .
66 بازدید
1
20,000 تومان
روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی خاکی
tanako book
tanako book
کتاب روش تحقیق (با رویکرد پایان نامه نویسی) نوشته غلامرضا خاکی . قیمت روز کتاب . لطفا نوع کتاب (دست دوم / نو) را انتخاب کنید.
197 بازدید
1
22,000 تومان
آمادگی جسمانی
tanako book
tanako book
آمادگی جسمانی نوشته حجت باقری. قیمت روز کتاب .
177 بازدید
1
10,000 تومان
معماری معاصر غرب وحید قبادیان
tanako book
tanako book
کتاب مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب نوشته دکتر وحید قبادیان . قیمت روز کتاب . لطفا نوع کتاب ( دست دوم / نو ) را انتخاب کنید.
202 بازدید
1
30,000 تومان48,000 تومان
پرورش توانایی های ذهنی و یادگیری
tanako book
tanako book
کتاب پرورش توانایی های ذهنی و یادگیری نوشته نرگس تبریزی و آرزو احمدایی. قیمت روز کتاب . لطفا نوع کتاب ( دست دوم / نو ) را انتخاب کنید .
84 بازدید
1
30,000 تومان
آناتومی گری تنه
tanako book
tanako book
کتاب آناتومی گری تنه نوشته ریچاردال دریک ، وین ویگل ، آدام میچل و ترجمه زهرا نادیا شریفی ،شبنم موثقی ، شبنم عبدی ، شبنم الماسی ، علی والیانی. قیمت روز کتاب . لطفا نوع کتاب ( دست دوم / نو ) را انتخاب کنید.
223 بازدید
1
55,000 تومان
مبانی احتمال شلدون راس
tanako book
tanako book
کتاب مبانی احتمال نوشته شلدون راس  و ترجمه احمد پارسیان و علی همدانی . قیمت روز کتاب . لطفا نوع کتاب ( دست دوم / نو ) را انتخاب کنید.
293 بازدید
1
60,000 تومان100,000 تومان
روانشناسی رشد جلد اول از لقاح تا کودکی
tanako book
tanako book
کتاب روانشناسی رشد جلد اول از لقاح تا کودکی نوشته لورابرک و ترجمه یحیی سید محمدی. قیمت روز کتاب . لطفا نوع کتاب ( دست دوم / نو ) را انتخاب کنید.
329 بازدید
1
88,000 تومان115,000 تومان
تجارت بین الملل 1
tanako book
tanako book
کتاب تجارت بین الملل 1 ( اقتصاد بین الملل ) نوشته دومینیک سالواتوره و ترجمه حمید رضا ارباب قیمت روز کتاب . لطفا نوع کتاب ( دست دوم / نو ) را مشخص کنید.
183 بازدید
1
38,000 تومان
شروع گفتگو !
سلام
چه کمکی نیاز دارید ؟