شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

مدیریت منابع انسانی | اسفندیار سعادت
tanako book
tanako book
کتاب مدیریت منابع انسانی نوشته دکتر اسفندیار سعادت به صورت نو و دست دوم از فروشگاه تاناکوبوک .
834 نمایش
5.0
تومان۵۰.۰۰۰
مدیریت منابع انسانی پیوند استراتژیک و عمل | ترجمه محمد اعرابی
tanako book
tanako book
خرید کتاب مدیریت منابع انسانی پیوند استراتژیک و عمل نوشته استوارت و براون و ترجمه سید محمد اعرابی و مرجان فیاضی به صورت نو ودست دوم از فروشگاه اینترنتی تاناکوبوک .
561 نمایش
5.0
تومان۲۰.۰۰۰تومان۱۴۵.۰۰۰
تئوری و طراحی سازمان ریچارد ال دفت جلد اول | علی پارساییان و محمد اعرابی
tanako book
tanako book
تئوری و طراحی سازمان ریچارد ال دفت جلد اول | علی پارساییان و محمد اعرابیبه صورت نو و دست دوم .
1066 نمایش
5.0
تومان۹۰.۰۰۰تومان۱۴۶.۰۰۰
مبانی مدیریت استیفن رابینز | ترجمه محمد اعرابی
tanako book
tanako book
کتاب مبانی مدیریت نوشته استیفن پی رابینز و دیوید ای دی سنزو  و ترجمه سید محمد اعرابی و محمد علی حمید رفیعی و بهروز اسراری ارشاد .
1788 نمایش
1
تومان۸۵.۰۰۰تومان۱۳۵.۰۰۰
مدیریت بازاریابی ( تجزیه و تحلیل،برنامه ریزی،اجرا و کنترل ) فیلیپ کاتلر | بهمن فروزنده
tanako book
tanako book
خرید کتاب مدیریت بازاریابی ( تجزیه و تحلیل،برنامه ریزی،اجرا و کنترل ) نوشته فیلیپ کاتلر و ترجمه بهمن فروزنده به صورت نو و دست دوم از فروشگاه تاناکوبوک .
501 نمایش
5.0
تومان۱۶۰.۰۰۰تومان۲۴۸.۰۰۰
تئوری های مدیریت | سیدجوادین و جلیلیان
tanako book
tanako book
کتاب تئوری های مدیریت سیدجوادین و جلیلیان به صورت نو و دست دوم .
2705 نمایش
5.0
تومان۸۰.۰۰۰تومان۱۱۰.۰۰۰
مدیریت مالی | دکتر رضا تهرانی
tanako book
tanako book
کتاب مدیریت مالی دکتر رضا تهرانی به صورت نو و دست دوم .
50 نمایش
5.0
تومان۶۳.۰۰۰تومان۱۰۰.۰۰۰
مدیریت مالی نوین استفان راس جلد اول | جهانخانی
tanako book
tanako book
کتاب دست دوم و نو مدیریت مالی نوین استفان راس جلد اول به ترجمه دکتر علی جهانخانی و مجتبی شوری با بالاترین کیفیت و کمترین قیمت از فروشگاه تاناکوبوک .
310 نمایش
5.0
تومان۶۵.۰۰۰
مدیریت سرمایه گذاری | چارلز پی جونز
tanako book
tanako book
مدیریت سرمایه گذاری | چارلز پی جونز رضا تهرانی به صورت نو و دست دوم.
12 نمایش
5.0
تومان۸۵.۰۰۰تومان۱۳۵.۰۰۰
مدیریت منابع انسانی(مفاهیم،تئوریها و کاربردها) | دکتر آرین قلی پور
tanako book
tanako book
مدیریت منابع انسانی(مفاهیم،تئوریها و کاربردها) | دکتر آرین قلی پور به صورت نو و دست دوم.
51 نمایش
5.0
تومان۶۷.۰۰۰تومان۹۷.۰۰۰
مبانی سازمان و مدیریت | دکتر سید محمد مقیمی
tanako book
tanako book
مبانی سازمان و مدیریت سید محمد مقیمی به صورت نو و دست دوم .
39 نمایش
5.0
تومان۶۰.۰۰۰تومان۹۰.۰۰۰
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام | سیدمحمد مقیمی
tanako book
tanako book
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام | سید محمد مقیمی به صورت نو و دست دوم .
42 نمایش
5.0
تومان۶۴.۰۰۰تومان۹۵.۰۰۰