شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

تاریخ آزمون اسفند 99 :   15 و 16 اسفند ماه 1399

داوطلبان عزیز آزمون های نظام مهندسی منابع تمام آزمون های اسفند 99 به شرح ذیل میباشد :

منابع آزمون نظام مهندسی عمران نظارت اسفند ۹۹

 1. قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان (دانلود نظامنامه اصول اخلاق حرفه ای و دانلود تصویب نامه اصلاح موادی از آیین نامه اجرای قانون نظام مهندسی)
 2. مبحث دوم ( نظامات اداري)- (۱۳۸۴)
 3. مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني)- (۱۳۹۶)
 4. مبحث ششم ( بارهاي وارد بر ساختمان )- (۱۳۹۸) ( دریافت غلط نامه چاپ اول تا چهارم و دریافت غلط نامه چاپ پنجم به بعد )
 5. مبحث هفتم (پي و پي‌سازي)- (۱۳۹۲)
 6. مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي با مصالح بنايي)- (۱۳۹۲)
 7. مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه )- ۱۳۹۹
 8. مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي )- (۱۳۹۲) ( جهت دریافت اصلاحات مبحث دهم مقررات ملّی ساختمان کلیک نمایید. )
 9. مبحث يازدهم (طرح و اجراي صنعتي ساختمان)- (۱۳۹۲)
 10. مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا)- (۱۳۹۲)
 11. مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل)- (۱۳۹۵)
 12. مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمان‌ها)- (۱۳۹۲)
 13. آئين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله ( استاندارد ۲۸۰۰) ويرايش چهارم (به همراه اصلاحیه مریوطه و پیوست ششم آن)
 14. راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمان‌هاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا)- (۱۳۹۰)
 15. استاتیک، مقاومت مصالح، تحليل سازه‌ها و طراحي سازه‌هاي فولادي و بتني (در حد اطلاعات دانشگاهي)
 16. روشها و جزئيات اجرايي ساختمان
 17. گودبرداري، مکانیک خاک، پی سازی و سازه هاي نگهبان
 18. مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت و سازها
 19. قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان ها

منابع آزمون نظام مهندسی عمران اجرا اسفند ۹۹

 1. قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان ( دانلود نظامنامه اصول اخلاق حرفه ای و دانلود تصویب نامه اصلاح موادی از آیین نامه اجرای قانون نظام مهندسی)
 2. مبحث دوم ( نظامات اداري) (۱۳۸۴)
 3. مبحث سوم حفاظت ساختمانها در مقابل حريق (۱۳۹۵)
 4. مبحث چهارم ( الزامات عمومي ساختمان ) (۱۳۹۶)
 5. مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني) (۱۳۹۶)
 6. مبحث ششم ( بارهاي وارد بر ساختمان ) (۱۳۹۸)( دریافت غلط نامه چاپ اول تا چهارم و دریافت غلط نامه چاپ پنجم به بعد )
 7. مبحث هفتم ( پي و پي‌سازي ) (۱۳۹۲)
 8. مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) (۱۳۹۲)
 9. مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه ) – ۱۳۹۹
 10. مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي ) (۱۳۹۲) ( جهت دریافت اصلاحات مبحث دهم مقررات ملّی ساختمان کلیک نمایید. )
 11. مبحث يازدهم (اجراي صنعتي ساختمانها)- ( ۱۳۹۲)
 12. مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا)- (۱۳۹۲)
 13. مبحث سيزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) – (۱۳۹۵)
 14. مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی) – (۱۳۹۶) – دانلود غلط نامه
 15. مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی) – (۱۳۹۶)
 16. مبحث هفدهم (لوله کشی گاز طبیعی) – (۱۳۸۹)
 17. مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا)- (۱۳۹۶ )
 18. مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئي در مصرف انرژي )- (۱۳۸۹)
 19. مبحث بيستم (علائم و تابلوها)- (۱۳۹۶)
 20. مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل)- (۱۳۹۵)
 21. مبحث بيستم و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمان‌ها)- (۱۳۹۲)
 22. آئين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله ( استاندارد ۲۸۰۰) ويرايش چهارم (به همراه اصلاحیه مریوطه و پیوست ششم آن)
 23. راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا)- (۱۳۹۰)
 24. مکانیک خاک، گودبرداري و پی سازی و سازه‌هاي نگهبان
 25. روشها و مسائل اجرايي ساخت و ساز
 26. قراردادها و شرايط عمومي و خصوصي مرتبط با انواع قراردادها و پیمان ها
 27. قوانين مرتبط با صنعت بيمه و ماليات
 28. مديريت ساخت و نظام برنامه‌ريزي و كنترل پروژه
 29. قانون كار
 30. ماشين آلات ساختماني و آشنایی با نحوه عملکرد با بهربرداری و نگهداری ماشین آلات ساختمانی
 31. مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت و سازها
 32. استاتیک، مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها و طراحی سازه های فولادی و بتنی (در حد اطلاعات دانشگاهی)
 33. ضوابط و مقررات مربوط به نظام فنی و اجرایی کشور

منابع آزمون نظام مهندسی عمران محاسبات اسفند ۹۹

 1. مبحث ششم ( بارهاي وارد بر ساختمان ) (۱۳۹۸) ( دریافت غلط نامه چاپ اول تا چهارم و دریافت غلط نامه چاپ پنجم به بعد )
 2. مبحث هفتم ( پي و پي‌سازي )- (۱۳۹۲)
 3. مبحث هشتم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي با مصالح بنايي)- (۱۳۹۲)
 4. مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه )- ۱۳۹۹
 5. مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي ) (۱۳۹۲) ( جهت دریافت اصلاحات مبحث دهم مقررات ملّی ساختمان کلیک نمایید. )
 6. آئين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله ( استاندارد ۲۸۰۰) ويرايش چهارم (به همراه اصلاحیه مربوطه)
 7. استاتیک، مقاومت مصالح و تحليل سازه‌ها (در حد اطلاعات دانشگاهي)
 8. مكانيك خاك- گودبرداري – پی سازی و سازه هاي نگهبان

منابع آزمون نظام مهندسی معماری نظارت اسفند ۹۹

 1. قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان ( دانلود نظامنامه اصول اخلاق حرفه ای و دانلود تصویب نامه اصلاح موادی از آیین نامه اجرای قانون نظام مهندسی)
 2. مبحث دوم (نظامات اداري)(۱۳۸۴)
 3. مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حريق (۱۳۹۵)
 4. مبحث چهارم( الزامات عمومي ساختمان)(۱۳۹۶)
 5. مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني) (۱۳۹۶)
 6. مبحث هفتم ( پي و پي‌سازي )- ( ۱۳۹۲)
 7. مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) ( ۱۳۹۲)
 8. مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه ) – ۱۳۹۹
 9. مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي ) (۱۳۹۲) ( جهت دریافت اصلاحات مبحث دهم مقررات ملّی ساختمان کلیک نمایید. )
 10. مبحث يازدهم ( اجراي صنعتي ساختمان‌ها)(۱۳۹۲)
 11. مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) (۱۳۹۲)
 12. مبحث سيزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) – (۱۳۹۵)
 13. مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی) – (۱۳۹۶) – دانلود غلط نامه
 14. مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي)، (فقط ضوابط مربوط به طراحي) (۱۳۹۲)
 15. مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی) – (۱۳۹۶)
 16. مبحث هفدهم (لوله‌كشي گاز طبيعي)-( ۱۳۸۹)
 17. مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا) (۱۳۹۶ )
 18. مبحث نوزدهم ( صرفه‌جويي در مصرف انرژي) (۱۳۸۹)
 19. مبحث بيستم (علائم و تابلوها) (۱۳۹۶)
 20. مبحث بيست و يكم (پدافند غير عامل) (۱۳۹۵)
 21. مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمانها) (۱۳۹۲)
 22. راهنماي مبحث نوزدهم (صرفه‌جويي در مصرف انرژي) – ۱۳۹۲
 23. راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (بخشهاي نظارت و اجرا)(۱۳۹۰)
 24. پیوست ششم آئین‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰ (ويرايش چهارم) (طراحی لرزه‌ای و اجرای اجزای غیرسازه‌ای معماری)
 25. گودبرداری، پی سازی و سازه‌های نگهبان
 26. روش ها و مسائل اجرايي ساخت و ساز در مراحل مختلف و نقشه جزئیات اجرایی ساختمان ها
 27. مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و ساز
 28. قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان ها

منابع آزمون نظام مهندسی معماری اجرا اسفند ۹۹

 1. قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان ( دانلود نظامنامه اصول اخلاق حرفه ای و دانلود تصویب نامه اصلاح موادی از آیین نامه اجرای قانون نظام مهندسی)
 2. مبحث دوم: ( نظامات اداري)(۱۳۸۴)
 3. مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حريق (۱۳۹۵)
 4. مبحث چهارم( الزامات عمومي ساختمان)(۱۳۹۶)
 5. مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني) (۱۳۹۶)
 6. مبحث هفتم ( پي و پي‌سازي )- ( ۱۳۹۲)
 7. مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) ( ۱۳۹۲)
 8. مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه )- ۱۳۹۹
 9. مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي ) (۱۳۹۲) ( جهت دریافت اصلاحات مبحث دهم مقررات ملّی ساختمان کلیک نمایید. )
 10. مبحث يازدهم ( اجراي صنعتي ساختمان‌ها)(۱۳۹۲)
 11. مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) (۱۳۹۲)
 12. مبحث سيزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) – (۱۳۹۵)
 13. مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی) – (۱۳۹۶) – دانلود غلط نامه
 14. مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي)، (فقط ضوابط مربوط به طراحي) (۱۳۹۲)
 15. مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی) – (۱۳۹۶)
 16. مبحث هفدهم (لوله کشی گاز طبیعی) – (۱۳۸۹)
 17. مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا)- (۱۳۹۶ )
 18. مبحث نوزدهم ( صرفه‌جويي در مصرف انرژي) (۱۳۸۹)
 19. مبحث بيستم (علائم و تابلوها) (۱۳۹۶)
 20. مبحث بيست و يكم (پدافند غير عامل) (۱۳۹۵)
 21. مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمانها) (۱۳۹۲)
 22. راهنماي مبحث نوزدهم (صرفه‌جويي در مصرف انرژي) – ۱۳۹۲
 23. راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا)(۱۳۹۰)
 24. پیوست ششم آئین‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰ (ويرايش چهارم) (طراحی لرزه‌ای و اجرای اجزای غیرسازه‌ای معماری)
 25. گودبرداري، پی سازی و سازه‌هاي نگهبان
 26. ماشین‌آلات ساختمانی و آشنایی با نحوه عملکرد، بهره‌برداری و نگهداری آنها
 27. روشها و مسائل اجرايي ساخت و ساز در مراحل مختلف و نقشه های جزئیات اجرایی ساختمان
 28. ضوابط و مقررات مربوط به نظام فني و اجرائي کشور
 29. مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت ساز و امور قراردادها
 30. قوانين مرتبط با صنعت بيمه و ماليات و کار
 31. قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قرارداد و پیمان ها
 32. مدیریت ساخت و نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه

منابع آزمون نظام مهندسی معماری طراحی اسفند ۹۹

 1. مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حريق (۱۳۹۵)
 2. مبحث چهارم( الزامات عمومي ساختمان)(۱۳۹۶)
 3. مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي)، (فقط ضوابط مربوط به طراحي) (۱۳۹۲)
 4. مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا) (۱۳۹۶ )
 5. مبحث نوزدهم ( صرفه‌جويي در مصرف انرژي) (۱۳۸۹)
 6. مباني طراحي معماري
 7. جزئيات اجرائي ساختمان
 8. ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد دارای معلوليت – ویرایش سوم ۱۳۹۹

منابع آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی نظارت اسفند ۹۹

 1. قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان ( دانلود نظامنامه اصول اخلاق حرفه ای و دانلود تصویب نامه اصلاح موادی از آیین نامه اجرای قانون نظام مهندسی)
 2. مبحث اول: تعاریف (۱۳۹۲)
 3. مبحث دوم: نظامات اداری (۱۳۸۴)
 4. مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حريق (۱۳۹۵)
 5. مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (۱۳۹۲)
 6. مبحث سیزدهم: طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها (۱۳۹۵)
 7. مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان­برقی (۱۳۹۲)
 8. مبحث نوزدهم: صرفه‌جویی در مصرف انرژی (۱۳۸۹)
 9. مبحث بيست و يکم: پدافند غیرعامل (۱۳۹۵)
 10. مبحث بيست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان (۱۳۹۲)
 11. کتاب­های راهنماي مباحث مقررات ملّي ساختمان
 12. نشریه ۱۱۰-۱ و ۱۱۰-۲ سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور
 13. اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط به تاسیسات برقی و الزامات آن، مراجع علمی و فنی معتبر
 14. مسائل مربوط به اجرا و نظارت تاسیسات برقی در ساختمان‌ها

منابع آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی اسفند ۹۹

 1. قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان ( دانلود نظامنامه اصول اخلاق حرفه ای و دانلود تصویب نامه اصلاح موادی از آیین نامه اجرای قانون نظام مهندسی)
 2. مبحث دوم ( نظامات اداري)- (۱۳۸۴)
 3. مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حريق (۱۳۹۵)
 4. مبحث سیزدهم: طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها (۱۳۹۵)
 5. مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان­برقی (۱۳۹۲)
 6. مبحث نوزدهم: صرفه‌جویی در مصرف انرژی (۱۳۸۹)
 7. مبحث بيست و يکم: پدافند غیرعامل (۱۳۹۵)
 8. مبحث بيست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان­ ها (۱۳۹۲)
 9. کتاب­های راهنماي مباحث مقررات ملّي ساختمان
 10. نشریه ۱۱۰-۱ و ۱۱۰-۲ سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور
 11. اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط با تاسیسات برقی و الزامات آن، مراجع علمی و فنی معتبر
 12. مسائل مربوط به طراحی تاسیسات برقی در ساختمان‌ها

منابع آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی نظارت اسفند ۹۹

 1. قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان ( دانلود نظامنامه اصول اخلاق حرفه ای و دانلود تصویب نامه اصلاح موادی از آیین نامه اجرای قانون نظام مهندسی)
 2. مبحث اول: تعاریف (۱۳۹۲)
 3. مبحث دوم: نظامات اداری (۱۳۸۴)
 4. مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حريق (۱۳۹۵)
 5. مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (۱۳۹۲)
 6. مبحث چهاردهم: تاسيسات مکانيکي (۱۳۹۶) – دانلود غلط نامه
 7. مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان­برقی (۱۳۹۲)
 8. مبحث شانزدهم: تاسيسات بهداشتي (۱۳۹۶)
 9. مبحث هفدهم: لوله‌كشي گاز طبيعي (۱۳۸۹)
 10. مبحث نوزدهم: صرفه‌جویی در مصرف انرژی (۱۳۸۹)
 11. مبحث بيست و يکم: پدافند غیرعامل (۱۳۹۵)
 12. مبحث بيست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان (۱۳۹۲)
 13. کتاب­های راهنماي مباحث مقررات ملّي ساختمان
 14. نشریه ۱۲۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 15. مبانی ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت
 16. اطلاعات عمومي مهندسی مربوط به تاسيسات مكانيكي در مراجع علمي و فني معتبر بين المللی
 17. مسائل مربوط به اجرا و نظارت تاسیسات مکانیکی در ساختمان‌ها

منابع آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی طراحی اسفند ۹۹

 1. قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان ( دانلود نظامنامه اصول اخلاق حرفه ای و دانلود تصویب نامه اصلاح موادی از آیین نامه اجرای قانون نظام مهندسی)
 2. مبحث دوم ( نظامات اداري)- (۱۳۸۴)
 3. مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حريق (۱۳۹۵)
 4. مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (۱۳۹۲)
 5. مبحث چهاردهم: تاسيسات مکانيکي (۱۳۹۶) – دانلود غلط نامه
 6. مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان­برقی (۱۳۹۲)
 7. مبحث شانزدهم: تاسيسات بهداشتي (۱۳۹۶)
 8. مبحث هفدهم: لوله‌كشي گاز طبيعي (۱۳۸۹)
 9. مبحث نوزدهم: صرفه‌جویي در مصرف انرژی (۱۳۸۹)
 10. مبحث بيست و يکم: پدافند غیرعامل (۱۳۹۵)
 11. مبحث بيست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان­ها (۱۳۹۲)
 12. کتاب­های راهنماي مباحث مقررات ملّي ساختمان
 13. نشریه ۱۲۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 14. مبانی ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت
 15. اطلاعات عمومي مهندسی مرتبوط به تاسيسات مكانيكي در مراجع علمي و فني معتبر بين المللی
 16. مسائل مربوط به طراحی تاسیسات‌مکانیکی در ساختمان‌ها

منابع آزمون نظام مهندسی نقشه برداری اسفند ۹۹

 1. قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان ( دانلود نظامنامه اصول اخلاق حرفه ای و دانلود تصویب نامه اصلاح موادی از آیین نامه اجرای قانون نظام مهندسی)
 2. مبحث اول ( تعاريف )- ( ۱۳۹۲ )
 3. مبحث دوم ( نظامات اداري )-( ۱۳۸۴)
 4. مبحث دوازدهم ( ايمني و حفاظت كار در حين اجرا )-( ۱۳۹۲ )
 5. مبحث بیست و یکم (پدافند غير عامل )- (۱۳۹۵)
 6. دستورالعمل های تیپ و تعرفه خدمات نقشه برداری (ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور)
 7. نقشه برداری عمومی (شامل مفاهیم پایه ، روش های و ابزارهای فاصله یابی، زاویه یابی و ترازیابی و تعیین موقعیت)
 8. نقشه برداری و پیاده سازی املاک و معابر
 9. نقشه برداری مسیر و محاسبات احجام خاکی
 10. مدیریت پروژه و برآورد حجم و هزینه خدمات نقشه برداری
 11. نقشه برداری ساختمانی و ثبتی و کاداستر
 12. ژئودزی و تعیین موقعیت ماهواره ای (شامل مفاهیم پایه، سطوح مبنا و دستگاه های مختصات، سیستم های تصویر، منابع خطاها، مدل ها و روش های تعیین موقعیت)
 13. خطاها و محاسبات سرشکنی در نقشه برداری
 14. فتوگرامتری و سنجش از دور
 15. کارتوگرافی و سامانه های اطلاعات مکانی

منابع آزمون نظام مهندسی شهرسازی اسفند ۹۹

 1. قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان ( دانلود نظامنامه اصول اخلاق حرفه ای و دانلود تصویب نامه اصلاح موادی از آیین نامه اجرای قانون نظام مهندسی)
 2. مبحث اول ( تعاريف )-ويرايش( ۱۳۹۲ )
 3. مبحث دوم ( نظامات اداري )-( ۱۳۸۴ )
 4. مبحث چهارم ( الزامات عمومي ساختمان )-( ۱۳۹۶)
 5. مبحث دوازدهم ( ايمني و حفاظت كار در حين اجرا )-( ۱۳۹۲ )
 6. مبحث بيستم (علائم و تابلوها )-( ۱۳۹۶ )
 7. مبحث بيست و يکم (پدافند غير عامل )- ( ۱۳۹۵ )
 8. مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
 9. کتاب بازآفرینی شهری پایدار در محدوده ها و محله های ناکارآمد شهری (۱۳۹۷)
 10. آئین نامه طراحی راه های شهری (۱۲جلد به استثناء بخش‌های ۲ و ۳) – (دانلود)
 11. آئین نامه طرح هندسی راه های ایران – نشریه ۴۱۵ – (دانلود)
 12. قرارداد همسان شماره ۱۲ (تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفضیلی شهرها) – دانلود
 13. قرارداد همسان شماره ۱۹ (تهیه طرح توسعه عمران (جامع) ناحیه) – دانلود
 14. راهنمای دستورالعمل الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل در طرح های توسعه و عمران شهری – دانلود
 15. آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران از سطح ملی تا محلی– دانلود
 16. ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد دارای معلوليت – ویرایش سوم ۱۳۹۹
 17. قانون شهرداری ها و اصلاحات بعدی
 18. مسائل مرتبط با شهرسازی اعم از مدیریت برنامه ریزی شهری و طراحی شهری (در حد اطلاعات دانشگاهی)
 19. مبانی و اصول برنامه ریزی طراحی شهری و روستایی، مفهوم شهر و شهرسازی، برنامه ریزی شهری و انواع آن، تاثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی و طبیعی در طرح های شهرسازی، تحولات شهرسازی، روش مطالعه وضع موجود شهر و روستا، الگوهای برنامه ریزی و جایگزینی نیازمندی های شهری و روستایی ( در حد اطلاعات دانشگاهی)
 20. فرآیند بررسی، تهیه، تصویب، اجرا و نظارت بر اجرای طرح های توسعه شهری از مقیاس ملی تا محلی بر اساس قوانین، آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه.

منابع آزمون نظام مهندسی ترافیک اسفند ۹۹

 1. قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان ( دانلود نظامنامه اصول اخلاق حرفه ای و دانلود تصویب نامه اصلاح موادی از آیین نامه اجرای قانون نظام مهندسی)
 2. مبحث اول ( تعاريف ) ( ۱۳۹۲ )
 3. مبحث دوم ( نظامات اداري ) (۱۳۸۴ )
 4. مبحث چهارم ( الزامات عمومي ساختمان )-( ۱۳۹۶)
 5. مبحث بیست (علائم و تابلوها) (۱۳۹۶)
 6. مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل) (۱۳۹۵)
 7. آئین نامه طراحی راه های شهری (۱۲ جلدی) – (دانلود)
 8. آئین نامه طرح هندسی راه های ایران – نشریه ۴۱۵ – (دانلود)
 9. آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران از سطح ملی تا محلی – دانلود
 10. قانون شهرداری ها و اصلاحات بعدی
 11. طراحي راه هاي شهري
 12. مطالعات برنامه‌ريزي حمل و نقل و ساماندهي ترافيك
 13. مشخصات فني و اجرائي معابر
 14. مهندسي ترافيك و ترابري
 15. ايمني معابر
 16. حمل و نقل همگاني
ارتباط در واتس آپ !
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم